Viartril-S

Viartril-S Liều dùng/Hướng dẫn sử dụng

glucosamine

Nhà sản xuất:

Rottapharm Madaus

Nhà phân phối:

Ever Pharma

Nhà tiếp thị:

Rottapharm
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Liều dùng/Hướng dẫn sử dụng
Dùng cho người trên 18 tuổi:
Uống 6 viên nang VIARTRIL-S 250 mg chia 3 lần/ngày hoặc 1 gói VIARTRIL-S 1500 mg uống một lần/ngày. Có thể dùng đơn độc glucosamine sulfate hoặc phối hợp với thuốc khác như chondroitin 1200 mg/ngày. Thời gian dùng thuốc tùy theo cá thể, ít nhất dùng liên tục trong 2 đến 3 tháng để đảm bảo hiệu quả điều trị.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in