Vidarabine


Thông tin thuốc gốc
Chỉ định và Liều dùng
Ophthalmic
Herpes simplex keratitis, Keratoconjunctivitis
Adult: Apply 3% eye ointment 5 times daily every 3 hr until corneal re-epithelialisation, then bid for another 7 days to prevent recurrence. Re-evaluate if there is no sign of improvement after 7 days of treatment or complete re-epithelisation has not occurred by 21 days.
Chống chỉ định
Hypersensitivity. Concomitant admin with a corticosteroid.
Thận trọng
Consider alternative therapy if no improvement after 7 days or complete re-epithelisation has not occurred within 21 days. Use under close supervision of ophthalmologist. Pregnancy; lactation.
Tác dụng không mong muốn
Irritation; pain; superficial punctate keratitis; photophobia; lachrymation; blockage of lachrymal duct; temporary visual haze.
Tác dụng
Description: Vidarabine, a purine neucleoside, interferes in the early stages of viral DNA synthesis. It is phosphorylated intracellularly to the triphosphate and may also be incorporated into the viral DNA. It is active against Herpes simplex virus types 1 and 2, varicella-zoster virus and vaccinia viruses.
Pharmacokinetics:
Absorption: Systemic absorption does not occur from ophthalmic application.
Bảo quản
Store between 15-30°C (59-86°F).
Phân loại MIMS
Thuốc kháng virus / Thuốc kháng khuẩn & khử trùng mắt
Thông báo miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này được MIMS biên soạn một cách độc lập dựa trên thông tin của Vidarabine từ nhiều nguồn tài liệu tham khảo và được cung cấp chỉ cho mục đích tham khảo. Việc sử dụng điều trị và thông tin kê toa có thể khác nhau giữa các quốc gia. Vui lòng tham khảo thông tin sản phẩm trong MIMS để biết thông tin kê toa cụ thể đã qua phê duyệt ở quốc gia đó. Mặc dù đã rất nỗ lực để đảm bảo nội dung được chính xác nhưng MIMS sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý cho bất kỳ yêu cầu bồi thường hay thiệt hại nào phát sinh do việc sử dụng hoặc sử dụng sai các thông tin ở đây, về nội dung thông tin hoặc về sự thiếu sót thông tin, hoặc về thông tin khác. © 2023 MIMS. Bản quyền thuộc về MIMS. Phát triển bởi MIMS.com
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in