Visanne

Visanne

dienogest

Nhà sản xuất:

Bayer AG

Nhà tiếp thị:

Bayer (South East Asia)
Thông tin cơ bản
Thành phần
Mỗi viên: Dienogest 2 mg.
Cách dùng
Uống cùng hoặc không cùng thức ăn, với một lượng chất lỏng khi cần thiết, tốt nhất cùng một lúc mỗi ngày.
Phân loại ATC
G03DB08 - dienogest ; Belongs to the class of pregnadien derivative progestogens used in progestogenic hormone preparations.
Trình bày/Đóng gói
Dạng bào chế
Visanne Viên nén 2 mg
Trình bày/Đóng gói
2 × 14's
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in