White petrolatum


Thông tin thuốc gốc
Chỉ định và Liều dùng
Ophthalmic
Ocular lubricant
Adult: As an ointment in combination with mineral oil: Apply a quarter inch to the inside of the lower lid as needed.

Topical/Cutaneous
Wound dressings
Adult: Usage depends on product information.
Chống chỉ định
Hypersensitivity.
Thận trọng
Ophthalmic application: Discontinue if eye pain, vision change, redness or eye irritation occurs or if condition worsens or persists >72 hr. Not to be used with contact lenses.
Tác dụng không mong muốn
Sensitisation or allergic reaction. Ophthalmic application: Temporary blurring of vision, irritation.
Tương tác
Increases absorption of topical drugs eg, corticosteroids creams.
Tác dụng
Description: As a moisturiser, white petrolatum prevents water evaporation from the surface of the skin by creating an oily layer on the skin surface.
Phân loại MIMS
Sản phẩm làm mềm, làm sạch & bảo vệ da
Thông báo miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này được MIMS biên soạn một cách độc lập dựa trên thông tin của White petrolatum từ nhiều nguồn tài liệu tham khảo và được cung cấp chỉ cho mục đích tham khảo. Việc sử dụng điều trị và thông tin kê toa có thể khác nhau giữa các quốc gia. Vui lòng tham khảo thông tin sản phẩm trong MIMS để biết thông tin kê toa cụ thể đã qua phê duyệt ở quốc gia đó. Mặc dù đã rất nỗ lực để đảm bảo nội dung được chính xác nhưng MIMS sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý cho bất kỳ yêu cầu bồi thường hay thiệt hại nào phát sinh do việc sử dụng hoặc sử dụng sai các thông tin ở đây, về nội dung thông tin hoặc về sự thiếu sót thông tin, hoặc về thông tin khác. © 2022 MIMS. Bản quyền thuộc về MIMS. Phát triển bởi MIMS.com
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in