Xelostad 10

Xelostad 10 Mô tả

rivaroxaban

Nhà sản xuất:

Stellapharm J.V.
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Mô tả
Viên nén tròn, bao phim màu hồng, một mặt khắc số "10", một mặt trơn.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in