Xibtosan

Xibtosan Dược động học

etoricoxib

Nhà sản xuất:

Hasan-Dermapharm
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Dược động học
Hấp thu
Etoricoxib được hấp thu tốt qua đường uống. Sinh khả dụng tuyệt đối đường uống gần 100%. Ở người lớn, uống vào lúc đói với liều 120 mg x 1 lần/ngày, thời gian đạt được nồng độ đỉnh trong huyết tương (Cmax = 3,6 mcg/mL) khoảng 1 giờ (Tmax) sau khi uống thuốc. Nồng độ dưới đường cong (AUC0-24giờ) là 37,8 mcg.giờ/mL. Dược động học của etoricoxib tuyến tính với phạm vi liều dùng trên lâm sàng. Thức ăn không ảnh hưởng đến mức độ hấp thu của etoricoxib sau khi uống liều 120 mg. Tốc độ hấp thu bị ảnh hưởng do Cmax giảm 36% và Tmax tăng lên 2 giờ. Tuy nhiên những dữ liệu này không có ý nghĩa lớn trong lâm sàng. Trong các thử nghiệm lâm sàng, etoricoxib có thể được uống vào cả lúc đói và lúc no.
Phân bố
Khoảng 92% liều etoricoxib gắn với protein trong huyết tương người khi dùng trong khoảng nồng độ 0,05-5 mcg/mL. Thể tích phân phối ở trạng thái ổn định (Vdis) khoảng chừng 120 lít ở người. Etoricoxib đi qua nhau thai ở chuột cống và thỏ, đi qua hàng rào máu não ở chuột cống.
Chuyển hóa
Etoricoxib được chuyển hóa mạnh mẽ với <1% liều được tìm thấy trong nước tiểu ở dạng ban đầu. Con đường chuyển hóa chính là tạo dẫn xuất 6'-hydroxymethyl được thực hiện với sự xúc tác của các enzym cytochrom P450 (CYP). Đã có 5 chất chuyển hóa được nhận diện ở người. Chất chuyển hóa chủ yếu là dẫn xuất 6'-carboxylic acid của etoricoxib được hình thành từ sự oxy hóa dẫn xuất 6'-hydroxymethyl. Các chất chuyển hóa chủ yếu này không có hoạt tính hoặc chỉ có hoạt tính ức chế yếu COX-2. Các chất chuyển hóa này đều không ức chế COX-1.
Thải trừ
Sau khi tiêm tĩnh mạch 1 liều đơn 25 mg etoricoxib có gắn phóng xạ cho các đối tượng khỏe mạnh, 70% hoạt chất phóng xạ được tìm thấy trong nước tiểu và 20% trong phân, phần lớn ở dạng các chất chuyển hóa. Dưới 2% hoạt chất phóng xạ được tìm thấy ở dạng thuốc không chuyển hóa. Phần lớn etoricoxib thải trừ chủ yếu qua quá trình chuyển hóa, sau đó qua sự bài tiết ở thận. Khi uống với liều 120 mg x 1 lần/ngày, etoricoxib đạt nồng độ ổn định trong vòng 7 ngày điều trị, với tỷ số tích lũy gần bằng 2, tương ứng với thời gian bán thải tích lũy khoảng 22 giờ. Theo ước tính, sự thanh thải thuốc tại huyết tương xấp xỉ 50 mL/phút.
Dược động học trên những đối tượng lâm sàng đặc biệt
Giới tính
Dược động học của etoricoxib ở nam và nữ đều như nhau.
Người lớn tuổi
Dược động học ở người lớn tuổi (≥65 tuổi) cũng tương tự như ở người trẻ tuổi.
Chủng tộc
Chủng tộc không tạo hiệu ứng quan trọng trên lâm sàng lên dược động học của etoricoxib.
Suy gan
Ở bệnh nhân suy gan nhẹ (điểm số Child-Pugh 5-6), etoricoxib liều 60 mg x 1 lần/ngày có AUC trung bình cao hơn gần 16% so với đối tượng khỏe mạnh dùng cùng liều. Bệnh nhân suy gan trung bình (điểm số Child-Pugh 7-9) dùng etoricoxib liều 60 mg/lần, uống cách ngày, có AUC trung bình tương tự như ở đối tượng khỏe mạnh dùng etoricoxib 60 mg x 1 lần/ngày; liều etoricoxib 30 mg x 1 lần/ngày chưa được nghiên cứu ở những người suy gan trung bình. Không có tài liệu lâm sàng hoặc dược động học khi dùng thuốc ở bệnh nhân suy gan nặng (điểm số Child-Pugh ≥10).
Suy thận
Dược động học của etoricoxib liều đơn 120 mg ở bệnh nhân suy thận trung bình-nặng và bệnh nhân có bệnh thận giai đoạn cuối đang điều trị bằng thẩm phân máu không khác biệt đáng kể so với dược động học ở đối tượng khỏe mạnh. Thẩm phân máu không góp phần đáng kể vào việc thải trừ thuốc (sự thanh thải thuốc qua thẩm phân khoảng 50mL/phút).
Bệnh nhi
Dược động học của etoricoxib ở bệnh nhi (<12 tuổi) chưa được nghiên cứu. Trong 1 nghiên cứu dược động học (N=16) tiến hành trên thanh thiếu niên (12-17 tuổi), dược động học ở thanh thiếu niên nặng 40-60kg dùng etoricoxib 60 mg x 1 lần/ngày và ở thanh thiếu niên nặng >60kg dùng etoricoxib 90 mg x 1 lần/ngày đều giống như dược động học ở người lớn dùng etoricoxib 90 m x 1 lần/ngày. Vẫn chưa xác lập tính an toàn và hiệu quả của etoricoxib ở bệnh nhi.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in