Xibtosan

Xibtosan Sử dụng ở phụ nữ có thai & cho con bú

etoricoxib

Nhà sản xuất:

Hasan-Dermapharm
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Sử dụng ở phụ nữ có thai & cho con bú
Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai
Không có dữ liệu lâm sàng về sử dụng etoricoxib ở phụ nữ có thai. Các nghiên cứu trên động vật đã cho thấy etoricoxib có độc tính sinh sản. Nguy cơ khi sử dụng etoricoxib trên phụ nữ có thai chưa được biết rõ. Như các thuốc có tác dụng ức chế tổng hợp prostaglandin, nên tránh dùng etoricoxib trong những tháng cuối của thai kỳ vì có thể gây đóng sớm ống động mạch. Etoricoxib được chống chỉ định trong thai kỳ. Nếu một người phụ nữ có thai trong khi điều trị, phải ngưng sử dụng etoricoxib.
Việc sử dụng các etoricoxib, cũng như các thuốc ức chế COX-2 khác, không được khuyến cáo ở phụ nữ có ý định mang thai.
Sử dụng thuốc cho phụ nữ cho con bú
Etoricoxib được bài tiết trong sữa chuột mẹ. Vẫn chưa biết rõ etoricoxib có được bài tiết vào sữa người mẹ hay không. Những phụ nữ cho con bú không nên sử dụng etoricoxib.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in