Yasmin

Yasmin Tương tác

ethinylestradiol + drospirenone

Nhà sản xuất:

Bayer AG

Nhà tiếp thị:

Bayer (South East Asia)
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Tương tác
Tương tác với các thuốc khác và các dạng tương tác khác
Lưu ý: Nên tham khảo thông tin kê đơn của các thuốc phối hợp để xác định các tương tác có thể xảy ra.
Tác động các điều trị khác lên Yasmin
Tương tác thuốc có thể xảy ra với những thuốc gây cảm ứng men microsome có thể làm tăng độ thanh thải các hormone giới tính và có thể dẫn đến chảy máu bất thường và/hoặc làm suy giảm hiệu quả tránh thai.
Cảm ứng enzym có thể được quan sát thấy sau vài ngày sử dụng thuốc. Nhìn chung, sự cảm ứng tối đa được nhận thấy trong vòng một vài tuần. Sau khi ngừng phác đồ sử dụng thuốc, cảm ứng enzym có thể được duy trì trong khoảng 4 tuần.
Những phụ nữ đang điều trị với bất kỳ loại thuốc nào kể trên nên tạm thời sử dụng thêm phương pháp màng chắn kết hợp với COC hoặc chọn phương pháp tránh thai khác. Phương pháp màng chắn nên được sử dụng trong suốt thời gian dùng thuốc và kéo dài thêm trong 28 ngày sau khi ngưng.
Nếu chảy máu kinh nguyệt xuất hiện trong thời gian sử dụng màng chắn và ngoài giai đoạn kết thúc viên thuốc COC cuối cùng trong vỉ thì vỉ COC kế tiếp nên được bắt đầu ngay mà không có khoảng nghỉ.
Các chất làm tăng độ thanh thải của các COC (làm giảm hiệu quả của COC do các men cảm ứng), ví dụ: Phenytoin, barbiturates, primidone, carbamazepine, rifampicin, và ngay cả oxcarbazepine, topiramate, felbamate, griseofulvin và các sản phẩm có chứa St.John’s cũng thuộc diện nghi vấn.
Các chất làm thay đổi tác động lên độ thanh thải của các COC, ví dụ: Khi dùng cùng với các COC, nhiều thuốc ức chế protease và thuốc ức chế sao chép ngược non-nucleoside có thể làm tăng hoặc giảm nồng độ huyết tương của estrogen hoặc progestin. Những thay đổi này có thể có liên quan về mặt lâm sàng trong một vài trường hợp.
Các chất làm giảm độ thanh thải của các COC (các men ức chế): Chất ức chế CYP3A4 mạnh và trung bình như kháng nấm azole (ví dụ: itraconazole, voriconazole, fluconazole), verapamil, macrolides (ví dụ: clarithromycin, erythromycin), diltiazem và nước bưởi có thể làm tăng nồng độ huyết tương của estrogen hoặc progestin hoặc cả hai.
Trong một nghiên cứu đa liều sử dụng dạng phối hợp drospirenone (3 mg/ngày)/ethinylestradiol (0,02 mg/ngày), dùng cùng chất ức chế CYP3A4 mạnh ketoconazole trong 10 ngày đã làm tăng AUC(0-24 giờ) của drospirenone và ethinylestradiol tương ứng gấp 2,68 lần (90% CI: 2,44; 2,95) và 1,4 lần (90% CI: 1,31; 1,49).
Liều etoricoxib 60 đến 120 mg/ngày cho thấy làm tăng tương ứng nồng độ huyết tương của ethinylestradiol gấp 1,4 đến 1,6 lần khi uống cùng một thuốc nội tiết tránh thai dạng kết hợp có chứa 0,035 mg ethinylestradiol.
Tác động của các COC lên các điều trị khác
Thuốc viên tránh thai có thể ảnh hưởng đến chuyển hóa của các loại thuốc khác. Do đó, nồng độ của thuốc trong huyết tương và ở các mô có thể tăng lên (ví dụ: cyclosporin) hoặc giảm xuống (ví dụ: lamotrigine).
Trên in vitro, drospirenone có khả năng ức chế từ yếu đến trung bình men cytochrome P450 CYP1A1, CYP2C9, CYP2C19 và CYP3A4.
Theo nghiên cứu in vivo về tương tác thuốc ở một số phụ nữ tình nguyện có sử dụng omeprazole, simvastatin và midazolam làm các chất nền, hầu như không có sự tương tác có liên quan về mặt lâm sàng của drospirenone với liều dùng là 3 mg tới sự chuyển hóa thông qua cytochrome P450 của các thuốc khác.
Trên in vitro, ethinylestradiol là một chất ức chế có thể hồi phục được của CYP2C19, CYP1A1 và CYP1A2 cũng như là một chất ức chế dựa trên cơ chế của CYP3A4/5, CYP2C8, và CYP2J2. Trong các nghiên cứu lâm sàng, việc dùng thuốc nội tiết tránh thai có chứa ethinylestradiol không dẫn đến bất kỳ việc tăng hoặc chỉ tăng nhẹ nồng độ trong huyết tương của CYP3A4 (ví dụ midazolam) trong khi nồng độ trong huyết tương của CYP1A2 có thể tăng yếu (ví dụ theophylline) hoặc trung bình (ví dụ melatonin và tizanidine).
Các tương tác dược lực học
Sử dụng đồng thời các thuốc chứa ethinylestradiol với các thuốc kháng vi rút tác động trực tiếp (DAA) có chứa ombitasvir, paritaprevir hoặc dasabuvir và kết hợp của các thuốc trên cho thấy có liên quan tới sự tăng nồng độ của ALT lên hơn 20 lần mức giới hạn trên trên đối tượng phụ nữ khỏe mạnh và phụ nữ nhiễm HCV (xem phần Chống chỉ định).
Các tương tác khác
Kali huyết thanh: Khi sử dụng Yasmin, vỉ 21 viên kết hợp với các loại thuốc khác, khả năng tăng nồng độ kali trong huyết thanh trên thực tế hoàn toàn có thể xảy ra.
Với các xét nghiệm cận lâm sàng: Việc sử dụng thuốc tránh thai có chứa steroid có thể ảnh hưởng tới kết quả các xét nghiệm nhất định.
Drospirenone làm tăng hoạt tính của renin và các aldosterone được sinh ra trong huyết tương do tác dụng kháng mineralocorticoid.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in