Yasmin

Yasmin Sử dụng ở phụ nữ có thai & cho con bú

ethinylestradiol + drospirenone

Nhà sản xuất:

Bayer AG

Nhà tiếp thị:

Bayer (South East Asia)
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Sử dụng ở phụ nữ có thai & cho con bú
Có thai
Không được sử dụng Yasmin trong thời gian có thai. Nếu có thai xảy ra trong khi đang sử dụng Yasmin, cần ngay lập tức ngừng uống thuốc. Tuy nhiên các nghiên cứu dịch tễ học đã cho thấy không có sự gia tăng nguy cơ đối với trẻ sinh ra ở những phụ nữ sử dụng thuốc uống tránh thai kết hợp trước khi mang thai và cũng không thấy có tác động sinh quái thai trong trường hợp người mẹ tình cờ sử dụng thuốc uống tránh thai kết hợp trong thời kỳ mang thai.
Những số liệu hiện có đề cập đến việc sử dụng Yasmin trong thời gian mang thai rất hạn chế để kết luận về những ảnh hưởng không có lợi của Yasmin trong thời gian mang thai, sức khỏe của thai nhi hoặc trẻ sơ sinh. Hiện chưa có các số liệu về dịch tễ học có liên quan.
Cho con bú
Thuốc uống tránh thai kết hợp có thể làm giảm chất lượng sữa cũng như thay đổi thành phần sữa trong thời kỳ cho con bú. Do đó chỉ nên sử dụng thuốc uống tránh thai kết hợp khi người mẹ đã ngừng cho con bú. Một lượng nhỏ thuốc tránh thai, steroid và chất chuyển hóa của nó có thể được bài tiết vào trong sữa mẹ.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in