Yaz

Yaz

ethinylestradiol + drospirenone

Nhà sản xuất:

Bayer AG

Nhà tiếp thị:

Bayer (South East Asia)
Thông tin cơ bản
Thành phần
24 viên màu hồng nhạt, mỗi viên: Ethinylestradiol 0.02 mg, drospirenone 3 mg; 4 viên màu trắng: Không có hormon.
Cách dùng
Uống vào cùng một thời điểm hàng ngày, có thể sử dụng thêm nước nếu cần.
Phân loại MIMS
Phân loại ATC
G03AA12 - drospirenone and ethinylestradiol ; Belongs to the class of progestogens and estrogens in fixed combinations. Used as systemic contraceptives.
Trình bày/Đóng gói
Dạng bào chế
Yaz Viên nén bao phim
Trình bày/Đóng gói
1 × 24's
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in