Yaz

Yaz

ethinylestradiol + drospirenone

Nhà sản xuất:

Bayer AG

Nhà tiếp thị:

Bayer (South East Asia)
Thông tin cơ bản
Thành phần
24 viên màu hồng nhạt, mỗi viên: Ethinylestradiol 0.02 mg, drospirenone 3 mg; 4 viên màu trắng: Không có hormon.
Cách dùng
Uống vào cùng một thời điểm hàng ngày, có thể sử dụng thêm nước nếu cần.
Phân loại MIMS
Thuốc uống ngừa thai
Phân loại ATC
G03AA12 - drospirenone and ethinylestradiol ; Belongs to the class of progestogens and estrogens in fixed combinations. Used as systemic contraceptives.
Trình bày/Đóng gói
Dạng
Yaz Viên nén bao phim
Trình bày/Đóng gói
1 × 24's
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in