Zafular

Zafular Liều dùng/Hướng dẫn sử dụng

bezafibrate

Nhà sản xuất:

Medochemie
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Liều dùng/Hướng dẫn sử dụng
Dùng bezafibrat theo đường uống và nhất thiết phải phối hợp với chế độ ăn hạn chế mỡ và phải uống thuốc trong bữa ăn hoặc ngay sau bữa ăn.
Người lớn: Ngày uống 3 lần, mỗi lần 200 mg, vào bữa ăn hoặc ngay sau bữa ăn. Có thể uống 400 mg một lần mỗi ngày vào bữa ăn chính hoặc ngay sau bữa ăn chính (liều 400 mg/1 lần không thích hợp cho người suy thận).
Ðiều trị bằng bezafibrat phải kết hợp với kiểm tra cholesterol và triglycerid. Nếu kết quả điều trị không đạt được trong 3-4 tháng thì phải lựa chọn cách điều trị khác.
Trẻ em: Chưa có nghiên cứu lâm sàng đầy đủ về liều bezafibrat sử dụng cho trẻ em.
Suy gan: Bezafibrat chống chỉ định với bệnh nhân suy giảm chức năng gan nặng và cần thận trọng chỉ định trên các trường hợp suy gan nhẹ.
Suy thận: Ðiều chỉnh liều theo chức năng thận (creatinin huyết thanh):

Image from Drug Label Content

Nếu uống bezafibrat cùng với cholestyramin thì phải dùng cách nhau 3 giờ giữa liều cholestyramin và liều bezafibrat.
Đáp ứng ban đầu điều trị thường nhanh, mặc dù có vài trường hợp đáp ứng chậm nhưng tăng dần sau vài tuần. Nếu không đáp ứng lâm sàng thích hợp sau 3-4 tháng điều trị, khi đó cần ngưng điều trị bezafibrat và thay thế bằng các liệu pháp khác.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in