Zentel

Zentel Chống chỉ định

albendazole

Nhà sản xuất:

GlaxoSmithKline
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Chống chỉ định
* Không nên dùng ZENTEL trong thai kỳ hoặc cho những phụ nữ nghi có thai.
* Chống chỉ định dùng ZENTEL cho bệnh nhân có tiền sử quá mẫn với thuốc (albendazole hoặc tá dược).
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in