Zentel

Zentel Tác dụng không mong muốn

albendazole

Nhà sản xuất:

GlaxoSmithKline
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Tác dụng không mong muốn
Số liệu từ các thử nghiệm lâm sàng lớn được sử dụng để xác định tần suất của tác dụng không mong muốn từ rất phổ biến đến hiếm. Tần suất được quy định cho tất cả các loại tác dụng không mong muốn khác (tức là xuất hiện dưới 1/1000) được chủ yếu xác định từ các số liệu hậu mãi và tham khảo tỷ lệ báo cáo hơn là tần suất thực.
Quy ước dưới đây được sử dụng trong việc phân loại tần suất: Rất phổ biến ≥ 1/10, Phổ biến ≥ 1/100 và < 1/10, Không phổ biến ≥ 1/1000 và < 1/100, Hiếm ≥ 1/10.000 và < 1/1000, Rất hiếm < 1/10.000.
+ Rối loạn hệ miễn dịch: Hiếm: Phản ứng quá mẫn bao gồm phát ban, ngứa và nổi mày đay.
+ Rối loạn hệ thần kinh: Không phổ biến: Đau đầu và chóng mặt.
+ Rối loạn dạ dày ruột: Không phổ biến: Các triệu chứng đường tiêu hóa trên (như đau thượng vị hoặc đau bụng, buồn nôn, nôn) và tiêu chảy.
+ Rối loạn gan mật: Hiếm: Tăng men gan.
+ Rối loạn da và mô dưới da: Rất hiếm: Ban đỏ đa hình, hội chứng Stevens-Johnson.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in