Zopistad

Zopistad Liều dùng/Hướng dẫn sử dụng

zopiclone

Nhà sản xuất:

Stellapharm J.V.

Nhà phân phối:

Khuong Duy
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Liều dùng/Hướng dẫn sử dụng
Cách dùng
- Nên dùng liều thấp nhất có hiệu quả trong mỗi đợt điều trị.
- Nên uống Zopistad 7.5 trước khi đi ngủ, ở tư thế đứng.
- Thời gian trị liệu:
· Mất ngủ tạm thời: 2-5 ngày.
· Mất ngủ ngắn hạn: 2-3 tuần.
· Một đợt trị liệu không nên kéo dài hơn 4 tuần tính cả thời gian giảm liều.
Liều dùng
- Người lớn: Liều thường dùng 7,5 mg.
- Người cao tuổi: Nên bắt đầu điều trị với liều 3,75 mg.
- Bệnh nhân bị suy thận hay suy gan nhẹ đến trung bình: Nên bắt đầu điều trị với zopiclone ở liều 3,75 mg.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in