Zopistad

Zopistad Dược lực học

zopiclone

Nhà sản xuất:

Stellapharm

Nhà phân phối:

Khuong Duy
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Dược lực học
Nhóm dược lý: Thuốc gây ngủ và an thần; các thuốc liên quan đến benzodiazepine.
Mã ATC: N05CF01.
Cơ chế hoạt động
Zopiclone là một dẫn chất của cyclopyrrolone có tác dụng an thần gây ngủ. Thuốc tạo giấc ngủ khởi đầu nhanh và duy trì giấc ngủ sóng chậm mà không làm giảm tổng thời gian giấc ngủ chuyển động mắt nhanh (REM). Các tác động buồn ngủ còn sót lại vào sáng hôm sau không đáng kể. Các đặc tính dược lý của zopiclone bao gồm tác dụng gây ngủ, an thần, giải lo âu, chống co giật và giãn cơ. Zopiclone có ái lực cao và chủ vận chuyên biệt đối với các thụ thể trung tâm thuộc phức hợp thụ thể ‘GABA’ giúp điều hòa sự mở kênh ion chloride. Tuy nhiên, zopiclone và các thuốc khác thuộc nhóm cyclopyrrolone gắn tại vị trí khác với nhóm benzodiazepine và gây ra sự thay đổi các cấu hình khác nhau trong phức hợp thụ thể.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in