Kết quả tìm kiếm "ace inhibitors/direct renin inhibitors "
Biệt dược No available data!
Hoạt chất No available data
Hoạt chất : enalapril maleate + hydrochlorothiazide
Chỉ định : Tăng HA nhẹ-vừa ở bệnh nhân đã ổn định HA khi sử dụng các thành phần riêng lẻ với cùng tỉ lệ.
Nhà sản xuất : Stellapharm
Thông tin kê toa được BYT duyệt : Click to view

Không tìm thấy kết quả cho "ace inhibitors/direct renin inhibitors "
Bạn có thể
 • Kiểm tra lỗi chính tả.
 • Thử tìm trong mục Tìm công ty dược phẩm.
 • Thử tìm theo MIMS Class.
 • Thử với các từ khóa khác.
 • Thử với từ khóa phổ biến hơn.
 • Thử ít từ khóa hơn.
Đi đến Tìm kiếm nâng cao

Không tìm thấy kết quả cho "ace inhibitors/direct renin inhibitors "
Bạn có thể
 • Kiểm tra lỗi chính tả.
 • Thử tìm trong mục Tìm công ty dược phẩm.
 • Thử tìm theo MIMS Class.
 • Thử với các từ khóa khác.
 • Thử với từ khóa phổ biến hơn.
 • Thử ít từ khóa hơn.
Đi đến Tìm kiếm nâng cao

Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in