Kết quả tìm kiếm "ace inhibitors/direct renin inhibitors "
Biệt dược No available data!
Hoạt chất No available data
Hoạt chất : Perindopril + Amlodipine
Chỉ định : Như liệu pháp thay thế trong điều trị tăng HA vô căn và/hoặc bệnh mạch vành ổn định ở bệnh nhân đã được kiểm soát đồng thời bằng perindopril và am...
Nhà sản xuất : Gedeon Richter
Thông tin kê toa được BYT duyệt : Click to view
Hoạt chất : Zofenopril
Chỉ định : Tăng HA nhẹ-trung bình. Nhồi máu cơ tim cấp khởi phát trong vòng 24 giờ, có/không có triệu chứng suy tim, huyết động ổn định và chưa sử dụng thuố...
Nhà sản xuất : Menarini
Thông tin kê toa được BYT duyệt : Click to view

Không tìm thấy kết quả cho "ace inhibitors/direct renin inhibitors "
Bạn có thể
 • Kiểm tra lỗi chính tả.
 • Thử tìm trong mục Tìm công ty dược phẩm.
 • Thử tìm theo MIMS Class.
 • Thử với các từ khóa khác.
 • Thử với từ khóa phổ biến hơn.
 • Thử ít từ khóa hơn.
Đi đến Tìm kiếm nâng cao

Không tìm thấy kết quả cho "ace inhibitors/direct renin inhibitors "
Bạn có thể
 • Kiểm tra lỗi chính tả.
 • Thử tìm trong mục Tìm công ty dược phẩm.
 • Thử tìm theo MIMS Class.
 • Thử với các từ khóa khác.
 • Thử với từ khóa phổ biến hơn.
 • Thử ít từ khóa hơn.
Đi đến Tìm kiếm nâng cao

Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in