Kết quả tìm kiếm "androgens & related synthetic drugs"
Chỉ định : Liệu pháp thay thế testosteron trong thiểu năng sinh dục do thiếu hormon sinh dục (bẩm sinh hoặc mắc phải) như thiếu hụt gonadotropin, thiếu hormon giải phóng hormon tạo hoàng thể...
Nhà sản xuất : Organon
Nhà phân phối : DKSH
Nhà tiếp thị : Merck Sharp & Dohme
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Androgen & các thuốc tổng hợp có liên quan

No search result found for "androgens & related synthetic drugs"
Some things you can do
 • Check for spelling mistake.
 • Try searching in Find Drug Company.
 • Try browsing by MIMS Class.
 • Try different keywords.
 • Try more general keywords.
 • Try fewer keywords.
Go to Advanced Search

No search result found for "androgens & related synthetic drugs"
Some things you can do
 • Check for spelling mistake.
 • Try searching in Find Drug Company.
 • Try browsing by MIMS Class.
 • Try different keywords.
 • Try more general keywords.
 • Try fewer keywords.
Go to Advanced Search

Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in