Kết quả tìm kiếm "antiasthmatic & copd preparations"
Chỉ định : Phòng & điều trị triệu chứng trong bệnh tắc nghẽn đường hô hấp mạn tính với hạn chế luồng khí có hồi phục như hen phế quản & đặc biệt viêm phế quản mạn ...
Nhà sản xuất : Boehringer Ingelheim
Thông tin kê toa được BYT duyệt : Click to view / Click to view
Hoạt chất : Montelukast
Chỉ định : Điều trị bổ sung_viên 4mg (hoặc_viên 10mg): cho bệnh nhân 2-5t. (hoặc ≥ 15t.) hen phế quản dai dẳng mức độ nhẹ-vừa không kiểm soát được bằng corticosteroid dạng h&iac...
Nhà sản xuất : Actavis
Hoạt chất : Terbutaline
Chỉ định : Liệt kê ở LD.
Nhà sản xuất : AstraZeneca
Thông tin kê toa được BYT duyệt : Click to view
Hoạt chất : Budesonide
Chỉ định : Hen phế quản (khi cần thay thế/giảm steroid dạng uống hoặc khi steroid khác không thích hợp). Bạch hầu thanh quản.
Nhà sản xuất : Cipla
Related Diseases

No search result found for "antiasthmatic & copd preparations"
Some things you can do
 • Check for spelling mistake.
 • Try searching in Find Drug Company.
 • Try browsing by MIMS Class.
 • Try different keywords.
 • Try more general keywords.
 • Try fewer keywords.
Go to Advanced Search

No search result found for "antiasthmatic & copd preparations"
Some things you can do
 • Check for spelling mistake.
 • Try searching in Find Drug Company.
 • Try browsing by MIMS Class.
 • Try different keywords.
 • Try more general keywords.
 • Try fewer keywords.
Go to Advanced Search

Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in