Kết quả tìm kiếm "anticoagulants, antiplatelets & fibrinolytics (thrombolytics)"
Biệt dược No available data!
Hoạt chất No available data
Hoạt chất : Alteplase
Chỉ định : Tiêu huyết khối trong: nhồi máu cơ tim cấp, thuyên tắc phổi cấp tính diện rộng với huyết động học không ổn định, đột quỵ cấp do thiếu máu cục bộ.
Nhà sản xuất : Boehringer Ingelheim
Thông tin kê toa được BYT duyệt : Click to view

Không tìm thấy kết quả cho "anticoagulants, antiplatelets & fibrinolytics (thrombolytics)"
Bạn có thể
 • Kiểm tra lỗi chính tả.
 • Thử tìm trong mục Tìm công ty dược phẩm.
 • Thử tìm theo MIMS Class.
 • Thử với các từ khóa khác.
 • Thử với từ khóa phổ biến hơn.
 • Thử ít từ khóa hơn.
Đi đến Tìm kiếm nâng cao

Không tìm thấy kết quả cho "anticoagulants, antiplatelets & fibrinolytics (thrombolytics)"
Bạn có thể
 • Kiểm tra lỗi chính tả.
 • Thử tìm trong mục Tìm công ty dược phẩm.
 • Thử tìm theo MIMS Class.
 • Thử với các từ khóa khác.
 • Thử với từ khóa phổ biến hơn.
 • Thử ít từ khóa hơn.
Đi đến Tìm kiếm nâng cao

Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in