Kết quả tìm kiếm "antidepressants"
Biệt dược No available data!
Hoạt chất No available data
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Thuốc chống trầm cảm
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Thuốc chống trầm cảm
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Thuốc chống trầm cảm
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Thuốc chống trầm cảm
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Thuốc chống trầm cảm
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Thuốc chống trầm cảm
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Thuốc chống trầm cảm
Hoạt chất : Citalopram
Chỉ định : Đợt trầm cảm nặng. Rối loạn hoảng loạn có hoặc không có chứng sợ khoảng rộng.
Nhà sản xuất : Stellapharm
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Thuốc chống trầm cảm   /   Thuốc giải lo âu
Thông tin kê toa được BYT duyệt : Click to view
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Thuốc chống trầm cảm
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Thuốc chống trầm cảm

Không tìm thấy kết quả cho "antidepressants"
Bạn có thể
 • Kiểm tra lỗi chính tả.
 • Thử tìm trong mục Tìm công ty dược phẩm.
 • Thử tìm theo MIMS Class.
 • Thử với các từ khóa khác.
 • Thử với từ khóa phổ biến hơn.
 • Thử ít từ khóa hơn.
Đi đến Tìm kiếm nâng cao

Không tìm thấy kết quả cho "antidepressants"
Bạn có thể
 • Kiểm tra lỗi chính tả.
 • Thử tìm trong mục Tìm công ty dược phẩm.
 • Thử tìm theo MIMS Class.
 • Thử với các từ khóa khác.
 • Thử với từ khóa phổ biến hơn.
 • Thử ít từ khóa hơn.
Đi đến Tìm kiếm nâng cao

Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in