Kết quả tìm kiếm "antidotes & detoxifying agents"
Biệt dược No available data!
Hoạt chất No available data
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Thuốc giải độc & khử độc
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Thuốc giải độc & khử độc
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Thuốc giải độc & khử độc
Hoạt chất : Sugammadex
Chỉ định : Hóa giải phong bế thần kinh cơ gây bởi rocuronium/vecuronium. Chỉ dùng hóa giải phong bế thần kinh cơ thông thường gây bởi rocuronium ở trẻ em và thanh th...
Nhà sản xuất : Patheon
Nhà tiếp thị : Merck Sharp & Dohme (MSD)
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Thuốc giải độc & khử độc
Thông tin kê toa được BYT duyệt : Click to view

Không tìm thấy kết quả cho "antidotes & detoxifying agents"
Bạn có thể
 • Kiểm tra lỗi chính tả.
 • Thử tìm trong mục Tìm công ty dược phẩm.
 • Thử tìm theo MIMS Class.
 • Thử với các từ khóa khác.
 • Thử với từ khóa phổ biến hơn.
 • Thử ít từ khóa hơn.
Đi đến Tìm kiếm nâng cao

Không tìm thấy kết quả cho "antidotes & detoxifying agents"
Bạn có thể
 • Kiểm tra lỗi chính tả.
 • Thử tìm trong mục Tìm công ty dược phẩm.
 • Thử tìm theo MIMS Class.
 • Thử với các từ khóa khác.
 • Thử với từ khóa phổ biến hơn.
 • Thử ít từ khóa hơn.
Đi đến Tìm kiếm nâng cao

Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in