Kết quả tìm kiếm "antiglaucoma preparations"
Biệt dược No available data!
Hoạt chất No available data
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Thuốc trị tăng nhãn áp
Hoạt chất : Brimonidine
Nhà sản xuất : Allergan
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Thuốc trị tăng nhãn áp
Hoạt chất : Brinzolamide + Timolol
Nhà sản xuất : Alcon
Nhà tiếp thị : Novartis Pharma
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Thuốc trị tăng nhãn áp
Hoạt chất : Brinzolamide
Nhà sản xuất : Alcon
Nhà tiếp thị : Novartis Pharma
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Thuốc trị tăng nhãn áp
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Thuốc trị tăng nhãn áp
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Thuốc trị tăng nhãn áp
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Thuốc trị tăng nhãn áp
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Thuốc trị tăng nhãn áp
Hoạt chất : Brimonidine + Timolol
Nhà sản xuất : Allergan
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Thuốc trị tăng nhãn áp

Không tìm thấy kết quả cho "antiglaucoma preparations"
Bạn có thể
 • Kiểm tra lỗi chính tả.
 • Thử tìm trong mục Tìm công ty dược phẩm.
 • Thử tìm theo MIMS Class.
 • Thử với các từ khóa khác.
 • Thử với từ khóa phổ biến hơn.
 • Thử ít từ khóa hơn.
Đi đến Tìm kiếm nâng cao

Không tìm thấy kết quả cho "antiglaucoma preparations"
Bạn có thể
 • Kiểm tra lỗi chính tả.
 • Thử tìm trong mục Tìm công ty dược phẩm.
 • Thử tìm theo MIMS Class.
 • Thử với các từ khóa khác.
 • Thử với từ khóa phổ biến hơn.
 • Thử ít từ khóa hơn.
Đi đến Tìm kiếm nâng cao

Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in