Kết quả tìm kiếm "antihistamines & antiallergics"
Biệt dược No available data!
Hoạt chất No available data
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Thuốc kháng histamin & kháng dị ứng
Hoạt chất : Desloratadine
Chỉ định : Viêm mũi dị ứng. Mày đay mạn tính vô căn.
Nhà sản xuất : Mekophar
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Thuốc kháng histamin & kháng dị ứng

Không tìm thấy kết quả cho "antihistamines & antiallergics"
Bạn có thể
 • Kiểm tra lỗi chính tả.
 • Thử tìm trong mục Tìm công ty dược phẩm.
 • Thử tìm theo MIMS Class.
 • Thử với các từ khóa khác.
 • Thử với từ khóa phổ biến hơn.
 • Thử ít từ khóa hơn.
Đi đến Tìm kiếm nâng cao

Không tìm thấy kết quả cho "antihistamines & antiallergics"
Bạn có thể
 • Kiểm tra lỗi chính tả.
 • Thử tìm trong mục Tìm công ty dược phẩm.
 • Thử tìm theo MIMS Class.
 • Thử với các từ khóa khác.
 • Thử với từ khóa phổ biến hơn.
 • Thử ít từ khóa hơn.
Đi đến Tìm kiếm nâng cao

Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in