Kết quả tìm kiếm "antiparkinsonian drugs"
Biệt dược No available data!
Hoạt chất No available data
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Thuốc trị bệnh Parkinson
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Thuốc trị bệnh Parkinson
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Thuốc trị bệnh Parkinson
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Thuốc trị bệnh Parkinson
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Thuốc trị bệnh Parkinson
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Thuốc trị bệnh Parkinson
Hoạt chất : Carbidopa + Levodopa
Chỉ định : Điều trị triệu chứng bệnh parkinson và các h/c (h/c parkinson sau viêm não, sau nhiễm độc carbon monoxyd và mangan).
Nhà sản xuất : Hasan-Dermapharm
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Thuốc trị bệnh Parkinson
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Thuốc trị bệnh Parkinson
Hoạt chất : Pramipexole
Chỉ định : Điều trị dấu hiệu và triệu chứng bệnh Parkinson vô căn, dùng đơn trị hoặc kết hợp với levodopa. Điều trị triệu chứng h/c chân không yên vô căn vừa-nặng (dạn...
Nhà sản xuất : KRKA
Nhà phân phối : Nafarma
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Thuốc trị bệnh Parkinson

Không tìm thấy kết quả cho "antiparkinsonian drugs"
Bạn có thể
 • Kiểm tra lỗi chính tả.
 • Thử tìm trong mục Tìm công ty dược phẩm.
 • Thử tìm theo MIMS Class.
 • Thử với các từ khóa khác.
 • Thử với từ khóa phổ biến hơn.
 • Thử ít từ khóa hơn.
Đi đến Tìm kiếm nâng cao

Không tìm thấy kết quả cho "antiparkinsonian drugs"
Bạn có thể
 • Kiểm tra lỗi chính tả.
 • Thử tìm trong mục Tìm công ty dược phẩm.
 • Thử tìm theo MIMS Class.
 • Thử với các từ khóa khác.
 • Thử với từ khóa phổ biến hơn.
 • Thử ít từ khóa hơn.
Đi đến Tìm kiếm nâng cao

Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in