Kết quả tìm kiếm "antivirals"
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Thuốc kháng virus
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Thuốc kháng virus
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Thuốc kháng virus
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Thuốc kháng virus
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Thuốc kháng virus
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Thuốc kháng virus
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Thuốc kháng virus
Chỉ định : Nhiễm HIV-1 (kết hợp thuốc kháng retrovirus khác) và viêm gan B ở người lớn.
Nhà sản xuất : ATRA Pharma, RV Group
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Thuốc kháng virus
Chỉ định : Bệnh nhân người lớn nhiễm HIV-1 hoặc viêm gan B.
Nhà sản xuất : ATRA Pharma, RV Group
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Thuốc kháng virus
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Thuốc kháng virus

No search result found for "antivirals"
Some things you can do
 • Check for spelling mistake.
 • Try searching in Find Drug Company.
 • Try browsing by MIMS Class.
 • Try different keywords.
 • Try more general keywords.
 • Try fewer keywords.
Go to Advanced Search

No search result found for "antivirals"
Some things you can do
 • Check for spelling mistake.
 • Try searching in Find Drug Company.
 • Try browsing by MIMS Class.
 • Try different keywords.
 • Try more general keywords.
 • Try fewer keywords.
Go to Advanced Search

Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in