Kết quả tìm kiếm "beta-blockers"
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Thuốc chẹn thụ thể bêta
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Thuốc chẹn thụ thể bêta
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Thuốc chẹn thụ thể bêta
Hoạt chất : Carvedilol
Chỉ định : Tăng HA. Rối loạn chức năng thất trái sau nhồi máu cơ tim. Đau thắt ngực ổn định, suy tim sung huyết.
Nhà sản xuất : Stellapharm J.V.
Nhà phân phối : Khuong Duy
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Thuốc chẹn thụ thể bêta
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Thuốc chẹn thụ thể bêta
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Thuốc chẹn thụ thể bêta
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Thuốc chẹn thụ thể bêta
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Thuốc chẹn thụ thể bêta

No search result found for "beta-blockers"
Some things you can do
 • Check for spelling mistake.
 • Try searching in Find Drug Company.
 • Try browsing by MIMS Class.
 • Try different keywords.
 • Try more general keywords.
 • Try fewer keywords.
Go to Advanced Search

No search result found for "beta-blockers"
Some things you can do
 • Check for spelling mistake.
 • Try searching in Find Drug Company.
 • Try browsing by MIMS Class.
 • Try different keywords.
 • Try more general keywords.
 • Try fewer keywords.
Go to Advanced Search

Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in