Kết quả tìm kiếm "các loại kháng sinh khác"
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Các loại kháng sinh khác
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Các loại kháng sinh khác
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Các loại kháng sinh khác
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Các loại kháng sinh khác
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Các loại kháng sinh khác
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Các loại kháng sinh khác
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Các loại kháng sinh khác
Hoạt chất : Daptomycin
Chỉ định : Nhiễm khuẩn da và mô mềm có biến chứng (cSSTI) ở người lớn và trẻ em 1-17 tuổi. Viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn tim phải (RIE) do Staphylococcus aureus ở người lớn....
Nhà sản xuất : Dr. Reddy's Lab.
Nhà phân phối : Hoang Duc
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Các loại kháng sinh khác
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Các loại kháng sinh khác
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Các loại kháng sinh khác

No search result found for "các loại kháng sinh khác"
Some things you can do
 • Check for spelling mistake.
 • Try searching in Find Drug Company.
 • Try browsing by MIMS Class.
 • Try different keywords.
 • Try more general keywords.
 • Try fewer keywords.
Go to Advanced Search

No search result found for "các loại kháng sinh khác"
Some things you can do
 • Check for spelling mistake.
 • Try searching in Find Drug Company.
 • Try browsing by MIMS Class.
 • Try different keywords.
 • Try more general keywords.
 • Try fewer keywords.
Go to Advanced Search

Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in