Kết quả tìm kiếm "diuretics"
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Thuốc lợi tiểu
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Thuốc lợi tiểu
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Thuốc lợi tiểu
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Thuốc lợi tiểu
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Thuốc lợi tiểu
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Thuốc lợi tiểu
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Thuốc lợi tiểu
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Thuốc lợi tiểu
Chỉ định : Tăng HA vô căn ở người lớn. Bệnh nhân không đạt HA mục tiêu khi điều trị với valsartan hoặc hydroclorothiazid đơn độc.
Nhà sản xuất : Hasan-Dermapharm

No search result found for "diuretics"
Some things you can do
 • Check for spelling mistake.
 • Try searching in Find Drug Company.
 • Try browsing by MIMS Class.
 • Try different keywords.
 • Try more general keywords.
 • Try fewer keywords.
Go to Advanced Search

No search result found for "diuretics"
Some things you can do
 • Check for spelling mistake.
 • Try searching in Find Drug Company.
 • Try browsing by MIMS Class.
 • Try different keywords.
 • Try more general keywords.
 • Try fewer keywords.
Go to Advanced Search

Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in