Kết quả tìm kiếm "diuretics"
Hoạt chất : Spironolactone
Chỉ định : Dùng trong trường hợp tăng HA; điều trị phù do bệnh tim, gan, thận; cường aldosteron nguyên phát. Điều trị thiếu kali, phòng ngừa thiếu kali ở bệnh nhân d&ugrav...
Nhà sản xuất : Gedeon Richter
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Thuốc lợi tiểu
Chỉ định : Tăng HA nhẹ-trung bình đang điều trị ổn định với từng thuốc đơn lẻ ở cùng mức liều tỷ lệ 20 mg/12,5 mg.
Nhà sản xuất : AstraZeneca
Nhà phân phối : Zuellig Pharma

No search result found for "diuretics"
Some things you can do
 • Check for spelling mistake.
 • Try searching in Find Drug Company.
 • Try browsing by MIMS Class.
 • Try different keywords.
 • Try more general keywords.
 • Try fewer keywords.
Go to Advanced Search

No search result found for "diuretics"
Some things you can do
 • Check for spelling mistake.
 • Try searching in Find Drug Company.
 • Try browsing by MIMS Class.
 • Try different keywords.
 • Try more general keywords.
 • Try fewer keywords.
Go to Advanced Search

Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in