Kết quả tìm kiếm "diuretics"
Chỉ định : Tăng HA nguyên phát. Tăng HA không kiểm soát thỏa đáng bởi irbesartan hoặc hydrochlorothiazid.
Nhà sản xuất : DOMESCO
Chỉ định : Tăng HA: điều trị cho bệnh nhân thất bại với đơn trị irbesartan hoặc hydroclorothiazid (HCT) trước đó; điều trị ban đầu cho bệnh nhân bắt buộc phải phối hợp thuốc để đạt mục ti&ecir...
Nhà sản xuất : Hasan-Dermapharm
Chỉ định : Cao HA (cho bệnh nhân thích hợp dạng điều trị phối hợp).
Nhà sản xuất : United International Pharma
Nhà phân phối : Vimedimex Pharma
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Thuốc lợi tiểu
Hoạt chất : Spironolactone
Chỉ định : Liệt kê ở LD.
Nhà sản xuất : Searle
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Thuốc lợi tiểu
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Thuốc lợi tiểu

No search result found for "diuretics"
Some things you can do
 • Check for spelling mistake.
 • Try searching in Find Drug Company.
 • Try browsing by MIMS Class.
 • Try different keywords.
 • Try more general keywords.
 • Try fewer keywords.
Go to Advanced Search

No search result found for "diuretics"
Some things you can do
 • Check for spelling mistake.
 • Try searching in Find Drug Company.
 • Try browsing by MIMS Class.
 • Try different keywords.
 • Try more general keywords.
 • Try fewer keywords.
Go to Advanced Search

Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in