Kết quả tìm kiếm "drugs for neuropathic pain"
Hoạt chất : Pregabalin
Chỉ định : Người lớn ≥18t.: Điều trị đau thần kinh trung ương/ngoại biên, rối loạn lo âu toàn thể; điều trị bổ trợ cơn động kinh cục bộ có/không có cơn toàn thể t...
Nhà sản xuất : Balkanpharma - Dupnitsa AD
Nhà tiếp thị : Actavis
Hoạt chất : Pregabalin
Nhà sản xuất : Adamed Group
Nhà phân phối : VP Pharma
Hoạt chất : Gabapentin
Chỉ định : Liệt kê ở LD.
Nhà sản xuất : Hasan-Dermapharm

Không tìm thấy kết quả cho "drugs for neuropathic pain"
Bạn có thể
 • Kiểm tra lỗi chính tả.
 • Thử tìm trong mục Tìm công ty dược phẩm.
 • Thử tìm theo MIMS Class.
 • Thử với các từ khóa khác.
 • Thử với từ khóa phổ biến hơn.
 • Thử ít từ khóa hơn.
Đi đến Tìm kiếm nâng cao

Không tìm thấy kết quả cho "drugs for neuropathic pain"
Bạn có thể
 • Kiểm tra lỗi chính tả.
 • Thử tìm trong mục Tìm công ty dược phẩm.
 • Thử tìm theo MIMS Class.
 • Thử với các từ khóa khác.
 • Thử với từ khóa phổ biến hơn.
 • Thử ít từ khóa hơn.
Đi đến Tìm kiếm nâng cao

Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in