Kết quả tìm kiếm "drugs used in substance dependence"
Biệt dược No available data!
Hoạt chất No available data
Hoạt chất : Naltrexone
Chỉ định : Hỗ trợ điều trị chống tái nghiện cho: (a) Người bệnh nghiện opiat đã điều trị cắt cơn và phục hồi chức năng tâm lý xã hội vừa ra hoặc chuẩn bị ra khỏi cá...
Nhà sản xuất : Medochemie
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Thuốc hỗ trợ cai nghiện
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Thuốc hỗ trợ cai nghiện
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Thuốc hỗ trợ cai nghiện
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Thuốc hỗ trợ cai nghiện
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Thuốc hỗ trợ cai nghiện
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Thuốc hỗ trợ cai nghiện
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Thuốc hỗ trợ cai nghiện
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Thuốc hỗ trợ cai nghiện
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Thuốc hỗ trợ cai nghiện

Không tìm thấy kết quả cho "drugs used in substance dependence"
Bạn có thể
 • Kiểm tra lỗi chính tả.
 • Thử tìm trong mục Tìm công ty dược phẩm.
 • Thử tìm theo MIMS Class.
 • Thử với các từ khóa khác.
 • Thử với từ khóa phổ biến hơn.
 • Thử ít từ khóa hơn.
Đi đến Tìm kiếm nâng cao

Không tìm thấy kết quả cho "drugs used in substance dependence"
Bạn có thể
 • Kiểm tra lỗi chính tả.
 • Thử tìm trong mục Tìm công ty dược phẩm.
 • Thử tìm theo MIMS Class.
 • Thử với các từ khóa khác.
 • Thử với từ khóa phổ biến hơn.
 • Thử ít từ khóa hơn.
Đi đến Tìm kiếm nâng cao

Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in