Kết quả tìm kiếm "dyslipidaemic agents"
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Thuốc trị rối loạn lipid máu
Hoạt chất : atorvastatin + ezetimibe
Chỉ định : Làm giảm nguy cơ biến cố tim mạch ở bệnh nhân bệnh động mạch vành và có tiền sử h/c mạch vành cấp, đã điều trị bằng statin hay không. Hỗ trợ chế đ...
Nhà sản xuất : Merck Sharp & Dohme
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Thuốc trị rối loạn lipid máu
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Thuốc trị rối loạn lipid máu
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Thuốc trị rối loạn lipid máu
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Thuốc trị rối loạn lipid máu
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Thuốc trị rối loạn lipid máu
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Thuốc trị rối loạn lipid máu
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Thuốc trị rối loạn lipid máu
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Thuốc trị rối loạn lipid máu

No search result found for "dyslipidaemic agents"
Some things you can do
 • Check for spelling mistake.
 • Try searching in Find Drug Company.
 • Try browsing by MIMS Class.
 • Try different keywords.
 • Try more general keywords.
 • Try fewer keywords.
Go to Advanced Search

No search result found for "dyslipidaemic agents"
Some things you can do
 • Check for spelling mistake.
 • Try searching in Find Drug Company.
 • Try browsing by MIMS Class.
 • Try different keywords.
 • Try more general keywords.
 • Try fewer keywords.
Go to Advanced Search

Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in