Kết quả tìm kiếm "hóa trị gây độc tế bào"
Biệt dược No available data!
Hoạt chất No available data
Hoạt chất : Fluorouracil
Chỉ định : Ung thư biểu mô đại tràng/dạ dày/tuyến tụy tiến triển, ung thư biểu mô tuyến vú tiến triển và/hoặc di căn.
Nhà sản xuất : Ebewe Pharma
Nhà phân phối : Zuellig Pharma
Nhà tiếp thị : Sandoz
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Hóa trị gây độc tế bào
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Hóa trị gây độc tế bào
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Hóa trị gây độc tế bào
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Hóa trị gây độc tế bào
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Hóa trị gây độc tế bào
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Hóa trị gây độc tế bào
Hoạt chất : Cytarabine
Chỉ định : Bệnh bạch cầu dòng tủy cấp tính (AML) ở người lớn. Các bệnh bạch cầu khác ở người lớn và trẻ em.
Nhà sản xuất : Ebewe Pharma
Nhà phân phối : Zuellig Pharma
Nhà tiếp thị : Sandoz
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Hóa trị gây độc tế bào
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Hóa trị gây độc tế bào
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Hóa trị gây độc tế bào

Không tìm thấy kết quả cho "hóa trị gây độc tế bào"
Bạn có thể
 • Kiểm tra lỗi chính tả.
 • Thử tìm trong mục Tìm công ty dược phẩm.
 • Thử tìm theo MIMS Class.
 • Thử với các từ khóa khác.
 • Thử với từ khóa phổ biến hơn.
 • Thử ít từ khóa hơn.
Đi đến Tìm kiếm nâng cao

Không tìm thấy kết quả cho "hóa trị gây độc tế bào"
Bạn có thể
 • Kiểm tra lỗi chính tả.
 • Thử tìm trong mục Tìm công ty dược phẩm.
 • Thử tìm theo MIMS Class.
 • Thử với các từ khóa khác.
 • Thử với từ khóa phổ biến hơn.
 • Thử ít từ khóa hơn.
Đi đến Tìm kiếm nâng cao

Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in