Kết quả tìm kiếm "hóa trị gây độc tế bào"
Hoạt chất : Capecitabine
Chỉ định : Điều trị hỗ trợ cho bệnh nhân ung thư đại tràng sau phẫu thuật, ung thư đại trực tràng di căn. Ung thư vú tiến triển tại chỗ hoặc di căn: phối hợp docetaxel (sau khi thất bạ...
Nhà sản xuất : Roche
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Hóa trị gây độc tế bào
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Hóa trị gây độc tế bào
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Hóa trị gây độc tế bào
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Hóa trị gây độc tế bào
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Hóa trị gây độc tế bào
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Hóa trị gây độc tế bào
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Hóa trị gây độc tế bào
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Hóa trị gây độc tế bào

No search result found for "hóa trị gây độc tế bào"
Some things you can do
 • Check for spelling mistake.
 • Try searching in Find Drug Company.
 • Try browsing by MIMS Class.
 • Try different keywords.
 • Try more general keywords.
 • Try fewer keywords.
Go to Advanced Search

No search result found for "hóa trị gây độc tế bào"
Some things you can do
 • Check for spelling mistake.
 • Try searching in Find Drug Company.
 • Try browsing by MIMS Class.
 • Try different keywords.
 • Try more general keywords.
 • Try fewer keywords.
Go to Advanced Search

Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in