Kết quả tìm kiếm "haematopoietic agents"
Biệt dược No available data!
Hoạt chất No available data
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Các tác nhân tạo máu
Hoạt chất : Epoetin alfa
Nhà sản xuất : Sandoz
Nhà tiếp thị : Fresenius Kabi
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Các tác nhân tạo máu
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Các tác nhân tạo máu
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Các tác nhân tạo máu
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Các tác nhân tạo máu
Hoạt chất : Epoetin alfa
Chỉ định : Thiếu máu do suy thận mạn ở bệnh nhi & người lớn thẩm phân máu, thẩm phân phúc mạc & người lớn tiền thẩm phân; ung thư đang hóa trị không ph...
Nhà sản xuất : Janssen-Cilag
Nhà phân phối : Vimedimex Binh Duong
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Các tác nhân tạo máu
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Các tác nhân tạo máu
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Các tác nhân tạo máu
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Các tác nhân tạo máu
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Các tác nhân tạo máu
Related Diseases

Không tìm thấy kết quả cho "haematopoietic agents"
Bạn có thể
 • Kiểm tra lỗi chính tả.
 • Thử tìm trong mục Tìm công ty dược phẩm.
 • Thử tìm theo MIMS Class.
 • Thử với các từ khóa khác.
 • Thử với từ khóa phổ biến hơn.
 • Thử ít từ khóa hơn.
Đi đến Tìm kiếm nâng cao

Không tìm thấy kết quả cho "haematopoietic agents"
Bạn có thể
 • Kiểm tra lỗi chính tả.
 • Thử tìm trong mục Tìm công ty dược phẩm.
 • Thử tìm theo MIMS Class.
 • Thử với các từ khóa khác.
 • Thử với từ khóa phổ biến hơn.
 • Thử ít từ khóa hơn.
Đi đến Tìm kiếm nâng cao

Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in