Kết quả tìm kiếm "haemostatics"
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Thuốc cầm máu
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Thuốc cầm máu
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Thuốc cầm máu
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Thuốc cầm máu
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Thuốc cầm máu
Hoạt chất : Tranexamic acid
Chỉ định : Điều trị ngắn hạn chảy máu hay nguy cơ chảy máu liên quan tăng tiêu fibrin/fibrinogen. Điều trị chảy máu bất thường do tiêu fibrin cục bộ trong trường hợp: phẫu ...
Nhà sản xuất : Hasan-Dermapharm
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Thuốc cầm máu
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Thuốc cầm máu
Hoạt chất : anti-inhibitor coagulant complex
Chỉ định : Điều trị và dự phòng chảy máu trên bệnh nhân ưa chảy máu nhóm A có kèm yếu tố ức chế yếu tố VIII hoặc ưa chảy máu nhóm B c&oa...
Nhà sản xuất : Baxter
Nhà tiếp thị : Takeda
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Thuốc cầm máu
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Thuốc cầm máu
Hoạt chất : Factor VIII
Chỉ định : Điều trị và phòng ngừa chảy máu do thiếu yếu tố VIII ở bệnh nhân bệnh haemophilia nhóm A (thiếu yếu tố VIII bẩm sinh) hoặc thiếu yếu tố VIII mắc phải. Điều trị bệnh m...
Nhà sản xuất : Biotest
Nhà phân phối : Hoang Long Pharma
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Thuốc cầm máu

Không tìm thấy kết quả cho "haemostatics"
Bạn có thể
 • Kiểm tra lỗi chính tả.
 • Thử tìm trong mục Tìm công ty dược phẩm.
 • Thử tìm theo MIMS Class.
 • Thử với các từ khóa khác.
 • Thử với từ khóa phổ biến hơn.
 • Thử ít từ khóa hơn.
Đi đến Tìm kiếm nâng cao

Không tìm thấy kết quả cho "haemostatics"
Bạn có thể
 • Kiểm tra lỗi chính tả.
 • Thử tìm trong mục Tìm công ty dược phẩm.
 • Thử tìm theo MIMS Class.
 • Thử với các từ khóa khác.
 • Thử với từ khóa phổ biến hơn.
 • Thử ít từ khóa hơn.
Đi đến Tìm kiếm nâng cao

Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in