Kết quả tìm kiếm "immunosuppressants"
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Thuốc ức chế miễn dịch
Hoạt chất : Tacrolimus
Chỉ định : Phòng ngừa đào thải cơ quan ghép ở bệnh nhân ghép thận hoặc gan dị sinh. Nên kết hợp với corticosteroid. Do nguy cơ quá mẫn, chỉ tiêm Prograf khi k...
Nhà sản xuất : Astellas
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Thuốc ức chế miễn dịch
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Thuốc ức chế miễn dịch
Hoạt chất : Infliximab
Chỉ định : Người lớn và trẻ em bệnh Crohn thể hoạt động mức độ trung bình-nặng (đơn trị hoặc phối hợp thuốc khác), viêm loét đại tràng thể hoạt động đáp ứng kh&oci...
Nhà sản xuất : Janssen-Cilag
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Thuốc ức chế miễn dịch
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Thuốc ức chế miễn dịch
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Thuốc ức chế miễn dịch
Hoạt chất : Ustekinumab
Chỉ định : Vẩy nến thể mảng trung bình-nặng ở người lớn không đáp ứng; hoặc CCĐ; hay không dung nạp các liệu pháp điều trị toàn thân khác bao gồm ciclo...
Nhà sản xuất : Cilag AG
Nhà tiếp thị : Janssen-Cilag
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Thuốc ức chế miễn dịch

No search result found for "immunosuppressants"
Some things you can do
 • Check for spelling mistake.
 • Try searching in Find Drug Company.
 • Try browsing by MIMS Class.
 • Try different keywords.
 • Try more general keywords.
 • Try fewer keywords.
Search in All region

No search result found for "immunosuppressants"
Some things you can do
 • Check for spelling mistake.
 • Try searching in Find Drug Company.
 • Try browsing by MIMS Class.
 • Try different keywords.
 • Try more general keywords.
 • Try fewer keywords.
Search in All region

Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in