Kết quả tìm kiếm "insulin preparations"
Biệt dược No available data!
Hoạt chất No available data
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Insulin
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Insulin
Hoạt chất : Insulin glargine
Chỉ định : Đái tháo đường ở người lớn, trẻ vị thành niên và trẻ em ≥2 tuổi.
Nhà sản xuất : Eli Lilly
Nhà phân phối : Gigamed
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Insulin
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Insulin
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Insulin
Hoạt chất : Insulin lispro
Chỉ định : Người lớn và trẻ em bị đái tháo đường cần insulin để duy trì sự ổn định nội môi glucose bình thường. Cũng được chỉ định để bước đầu ổn định bệnh đái th&...
Nhà sản xuất : Eli Lilly
Nhà phân phối : Gigamed
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Insulin
Chỉ định : Đái tháo đường cần insulin để duy trì sự ổn định nội môi glucose bình thường.
Nhà sản xuất : Eli Lilly
Nhà phân phối : Gigamed
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Insulin
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Insulin
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Insulin

Không tìm thấy kết quả cho "insulin preparations"
Bạn có thể
 • Kiểm tra lỗi chính tả.
 • Thử tìm trong mục Tìm công ty dược phẩm.
 • Thử tìm theo MIMS Class.
 • Thử với các từ khóa khác.
 • Thử với từ khóa phổ biến hơn.
 • Thử ít từ khóa hơn.
Đi đến Tìm kiếm nâng cao

Không tìm thấy kết quả cho "insulin preparations"
Bạn có thể
 • Kiểm tra lỗi chính tả.
 • Thử tìm trong mục Tìm công ty dược phẩm.
 • Thử tìm theo MIMS Class.
 • Thử với các từ khóa khác.
 • Thử với từ khóa phổ biến hơn.
 • Thử ít từ khóa hơn.
Đi đến Tìm kiếm nâng cao

Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in