Kết quả tìm kiếm "klamentin"
Chỉ định : Điều trị ngắn hạn các nhiễm khuẩn đường hô hấp, đường tiết niệu, da và mô mềm, xương và khớp. Có tính diệt khuẩn đối với nhiều loại vi khuẩn kể cả d&ogra...
Nhà sản xuất : DHG Pharma
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Penicillin
Chỉ định : Điều trị ngắn hạn các nhiễm khuẩn đường hô hấp, đường tiết niệu, da và mô mềm, xương và khớp. Có tính diệt khuẩn đối với nhiều loại vi khuẩn kể cả d&ogra...
Nhà sản xuất : DHG Pharma
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Penicillin
Chỉ định : Điều trị ngắn hạn các nhiễm khuẩn đường hô hấp, đường tiết niệu, da và mô mềm, xương và khớp. Có tính diệt khuẩn đối với nhiều loại vi khuẩn kể cả d&ogra...
Nhà sản xuất : DHG Pharma
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Penicillin
Chỉ định : Điều trị ngắn hạn các nhiễm khuẩn đường hô hấp, đường tiết niệu, da và mô mềm, xương và khớp. Có tính diệt khuẩn đối với nhiều loại vi khuẩn kể cả d&ogra...
Nhà sản xuất : DHG Pharma
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Penicillin

Không tìm thấy kết quả cho "klamentin"
Bạn có thể
 • Kiểm tra lỗi chính tả.
 • Thử tìm trong mục Tìm công ty dược phẩm.
 • Thử tìm theo MIMS Class.
 • Thử với các từ khóa khác.
 • Thử với từ khóa phổ biến hơn.
 • Thử ít từ khóa hơn.
Đi đến Tìm kiếm nâng cao

Không tìm thấy kết quả cho "klamentin"
Bạn có thể
 • Kiểm tra lỗi chính tả.
 • Thử tìm trong mục Tìm công ty dược phẩm.
 • Thử tìm theo MIMS Class.
 • Thử với các từ khóa khác.
 • Thử với từ khóa phổ biến hơn.
 • Thử ít từ khóa hơn.
Đi đến Tìm kiếm nâng cao

Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in