Kết quả tìm kiếm "liệu pháp nội tiết trong điều trị ung thư"
Hoạt chất : Leuprorelin
Chỉ định : Điều trị giảm nhẹ ung thư tuyến tiền liệt tiến triển.
Nhà sản xuất : Astellas
Hoạt chất : Fulvestrant
Chỉ định : Phụ nữ sau mãn kinh bị ung thư vú tiến xa tại chỗ hoặc di căn có thụ thể estrogen dương tính mà trước đây chưa từng dùng liệu pháp nội tiết hoặc ...
Nhà sản xuất : AstraZeneca
Thông tin kê toa được BYT duyệt : Click to view
Hoạt chất : Fulvestrant
Chỉ định : Đơn trị liệu ung thư vú di căn hoặc tiến triển tại chỗ, có thụ thể estrogen (+) ở phụ nữ sau mãn kinh chưa điều trị bằng liệu pháp nội tiết trước đó, hoặc bệnh t&aac...
Nhà sản xuất : Ebewe Pharma
Nhà phân phối : Zuellig Pharma
Nhà tiếp thị : Sandoz

No search result found for "liệu pháp nội tiết trong điều trị ung thư"
Some things you can do
 • Check for spelling mistake.
 • Try searching in Find Drug Company.
 • Try browsing by MIMS Class.
 • Try different keywords.
 • Try more general keywords.
 • Try fewer keywords.
Go to Advanced Search

No search result found for "liệu pháp nội tiết trong điều trị ung thư"
Some things you can do
 • Check for spelling mistake.
 • Try searching in Find Drug Company.
 • Try browsing by MIMS Class.
 • Try different keywords.
 • Try more general keywords.
 • Try fewer keywords.
Go to Advanced Search

Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in