Kết quả tìm kiếm "liệu pháp nội tiết trong điều trị ung thư"
Hoạt chất : Tamoxifen
Chỉ định : Liệt kê ở LD.
Nhà sản xuất : Medochemie
Hoạt chất : Enzalutamide
Chỉ định : Ung thư tuyến tiền liệt giai đoạn kháng cắt tinh hoàn đã di căn ở nam giới trưởng thành mà không triệu chứng/có triệu chứng nhẹ sau thất bại với liệu ph...
Nhà sản xuất : Astellas
Hoạt chất : Goserelin
Chỉ định : Ung thư tiền liệt tuyến & ung thư vú đáp ứng được với điều trị qua cơ chế hormon. Lạc nội mạc tử cung (làm giảm triệu chứng bao gồm cảm giác đau, giảm kích thước...
Nhà sản xuất : AstraZeneca
Thông tin kê toa được BYT duyệt : Click to view
Hoạt chất : Abiraterone
Chỉ định : Kết hợp prednisone/prednisolone điều trị ung thư tuyến tiền liệt mới chẩn đoán, di căn, nguy cơ cao còn nhạy cảm với nội tiết trong điều trị phối hợp với liệu pháp triệt tiê...
Nhà sản xuất : Janssen-Cilag

No search result found for "liệu pháp nội tiết trong điều trị ung thư"
Some things you can do
 • Check for spelling mistake.
 • Try searching in Find Drug Company.
 • Try browsing by MIMS Class.
 • Try different keywords.
 • Try more general keywords.
 • Try fewer keywords.
Go to Advanced Search

No search result found for "liệu pháp nội tiết trong điều trị ung thư"
Some things you can do
 • Check for spelling mistake.
 • Try searching in Find Drug Company.
 • Try browsing by MIMS Class.
 • Try different keywords.
 • Try more general keywords.
 • Try fewer keywords.
Go to Advanced Search

Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in