Kết quả tìm kiếm "nasal decongestants & other nasal preparations"
Biệt dược No available data!
Hoạt chất No available data
Hoạt chất : Fluticasone
Chỉ định : Điều trị các triệu chứng viêm mũi dị ứng.
Nhà sản xuất : GlaxoSmithKline
Thông tin kê toa được BYT duyệt : Click to view
Hoạt chất : Mometasone
Chỉ định : Điều trị và phòng ngừa triệu chứng sổ mũi theo mùa và dị ứng quanh năm (chảy nước mũi, hắt hơi, ngứa mũi).
Nhà sản xuất : Farmea
Nhà phân phối : Nafarma

Không tìm thấy kết quả cho "nasal decongestants & other nasal preparations"
Bạn có thể
 • Kiểm tra lỗi chính tả.
 • Thử tìm trong mục Tìm công ty dược phẩm.
 • Thử tìm theo MIMS Class.
 • Thử với các từ khóa khác.
 • Thử với từ khóa phổ biến hơn.
 • Thử ít từ khóa hơn.
Đi đến Tìm kiếm nâng cao

Không tìm thấy kết quả cho "nasal decongestants & other nasal preparations"
Bạn có thể
 • Kiểm tra lỗi chính tả.
 • Thử tìm trong mục Tìm công ty dược phẩm.
 • Thử tìm theo MIMS Class.
 • Thử với các từ khóa khác.
 • Thử với từ khóa phổ biến hơn.
 • Thử ít từ khóa hơn.
Đi đến Tìm kiếm nâng cao

Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in