Kết quả tìm kiếm "neuromuscular blocking agents"
Biệt dược No available data!
Hoạt chất No available data
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Thuốc ức chế thần kinh cơ
Hoạt chất : Rocuronium bromide
Chỉ định : Hỗ trợ gây mê để đặt ống nội khí quản trong (i)giai đoạn khởi mê thường quy và đem lại sự giãn cơ vân trong phẫu thuật, (...
Nhà sản xuất : Siegfried Hameln
Nhà tiếp thị : Merck Sharp & Dohme (MSD)
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Thuốc ức chế thần kinh cơ
Thông tin kê toa được BYT duyệt : Click to view
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Thuốc ức chế thần kinh cơ
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Thuốc ức chế thần kinh cơ
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Thuốc ức chế thần kinh cơ

Không tìm thấy kết quả cho "neuromuscular blocking agents"
Bạn có thể
 • Kiểm tra lỗi chính tả.
 • Thử tìm trong mục Tìm công ty dược phẩm.
 • Thử tìm theo MIMS Class.
 • Thử với các từ khóa khác.
 • Thử với từ khóa phổ biến hơn.
 • Thử ít từ khóa hơn.
Đi đến Tìm kiếm nâng cao

Không tìm thấy kết quả cho "neuromuscular blocking agents"
Bạn có thể
 • Kiểm tra lỗi chính tả.
 • Thử tìm trong mục Tìm công ty dược phẩm.
 • Thử tìm theo MIMS Class.
 • Thử với các từ khóa khác.
 • Thử với từ khóa phổ biến hơn.
 • Thử ít từ khóa hơn.
Đi đến Tìm kiếm nâng cao

Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in