Kết quả tìm kiếm "other cns drugs & agents for adhd"
Biệt dược No available data!
Hoạt chất No available data
Hoạt chất : Methylphenidate
Chỉ định : Rối loạn tăng động/giảm chú ý (ADHD) ở trẻ em ≥6 tuổi (chẩn đoán theo DSM/ICD hiện hành; chỉ định dựa trên đánh giá rất kỹ mức độ nghiêm trọng ...
Nhà sản xuất : Janssen-Cilag
Nhà tiếp thị : Johnson & Johnson
Thông tin kê toa được BYT duyệt : Click to view
Mechanism of Action
Description: Methylphenidate is a mild CNS stimulant which blocks the reuptake of norepinephrine and dopamine into presynaptic neurons. It also stimulates the cerebral cortex and subcortical st...
Coumarin, thuốc chống co giật, thuốc chống trầm cảm nhóm ba vòng/nhóm ức chế tái thu hồi serotonin chọn lọc: có thể cần chỉnh liều các thuốc này v&agra...

Không tìm thấy kết quả cho "other cns drugs & agents for adhd"
Bạn có thể
 • Kiểm tra lỗi chính tả.
 • Thử tìm trong mục Tìm công ty dược phẩm.
 • Thử tìm theo MIMS Class.
 • Thử với các từ khóa khác.
 • Thử với từ khóa phổ biến hơn.
 • Thử ít từ khóa hơn.
Đi đến Tìm kiếm nâng cao

Không tìm thấy kết quả cho "other cns drugs & agents for adhd"
Bạn có thể
 • Kiểm tra lỗi chính tả.
 • Thử tìm trong mục Tìm công ty dược phẩm.
 • Thử tìm theo MIMS Class.
 • Thử với các từ khóa khác.
 • Thử với từ khóa phổ biến hơn.
 • Thử ít từ khóa hơn.
Đi đến Tìm kiếm nâng cao

Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in