Kết quả tìm kiếm "other drugs acting on the respiratory system"
Hoạt chất : Saccharomyces cerevisiae + sodium sulfate , Saccharomyces cerevisiae + sodium sulfite
Chỉ định : Viêm nhiễm mạn tính đường hô hấp trên: viêm mũi, viêm mũi-họng.
Nhà sản xuất : Grimberg
Nhà phân phối : Nafarma
Hoạt chất : Carbocisteine
Chỉ định : Hỗ trợ điều trị các rối loạn đường hô hấp có tăng tiết đờm nhày, quánh; bao gồm COPD.
Nhà sản xuất : Thai Nakorn Patana VN

No search result found for "other drugs acting on the respiratory system"
Some things you can do
 • Check for spelling mistake.
 • Try searching in Find Drug Company.
 • Try browsing by MIMS Class.
 • Try different keywords.
 • Try more general keywords.
 • Try fewer keywords.
Search in All region

No search result found for "other drugs acting on the respiratory system"
Some things you can do
 • Check for spelling mistake.
 • Try searching in Find Drug Company.
 • Try browsing by MIMS Class.
 • Try different keywords.
 • Try more general keywords.
 • Try fewer keywords.
Search in All region

Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in