Kết quả tìm kiếm "other eye preparations"
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Các thuốc nhãn khoa khác
Hoạt chất : Ranibizumab
Chỉ định : Thoái hóa hoàng điểm liên quan đến tuổi già có tân mạch (thể ướt). Suy giảm thị lực do: tân mạch hắc mạc, tân mạch hắc mạc thứ phát sa...
Nhà sản xuất : Novartis Pharma
Nhà phân phối : Phytopharma
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Các thuốc nhãn khoa khác
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Các thuốc nhãn khoa khác
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Các thuốc nhãn khoa khác
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Các thuốc nhãn khoa khác
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Các thuốc nhãn khoa khác
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Các thuốc nhãn khoa khác
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Các thuốc nhãn khoa khác

Không tìm thấy kết quả cho "other eye preparations"
Bạn có thể
 • Kiểm tra lỗi chính tả.
 • Thử tìm trong mục Tìm công ty dược phẩm.
 • Thử tìm theo MIMS Class.
 • Thử với các từ khóa khác.
 • Thử với từ khóa phổ biến hơn.
 • Thử ít từ khóa hơn.
Đi đến Tìm kiếm nâng cao

Không tìm thấy kết quả cho "other eye preparations"
Bạn có thể
 • Kiểm tra lỗi chính tả.
 • Thử tìm trong mục Tìm công ty dược phẩm.
 • Thử tìm theo MIMS Class.
 • Thử với các từ khóa khác.
 • Thử với từ khóa phổ biến hơn.
 • Thử ít từ khóa hơn.
Đi đến Tìm kiếm nâng cao

Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in