Kết quả tìm kiếm "penicillin"
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Penicillin
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Penicillin
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Penicillin
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Penicillin
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Penicillin
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Penicillin
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Penicillin
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Penicillin
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Penicillin
Chỉ định : Viêm xoang, tai giữa, amidan. Viêm phế quản cấp & mạn, viêm phổi. NK đường tiểu, phụ khoa, da & mô mềm, xương khớp, răng miệng.
Nhà sản xuất : R. X.
Nhà phân phối : Austrapharm VN
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Penicillin

No search result found for "penicillin"
Some things you can do
 • Check for spelling mistake.
 • Try searching in Find Drug Company.
 • Try browsing by MIMS Class.
 • Try different keywords.
 • Try more general keywords.
 • Try fewer keywords.
Go to Advanced Search

No search result found for "penicillin"
Some things you can do
 • Check for spelling mistake.
 • Try searching in Find Drug Company.
 • Try browsing by MIMS Class.
 • Try different keywords.
 • Try more general keywords.
 • Try fewer keywords.
Go to Advanced Search

Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in