Kết quả tìm kiếm "penicillins"
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Penicillin
Chỉ định : Điều trị ngắn hạn: NK đường hô hấp (gồm cả TMH), đường niệu-sinh dục, da và mô mềm, xương và khớp; các NK khác như nạo/ sẩy thai NK, NT sau đẻ, NK trong ...
Nhà sản xuất : GlaxoSmithKline
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Penicillin
Chỉ định : Điều trị ngắn hạn NK đường hô hấp (gồm cả TMH), đường niệu-sinh dục, da và mô mềm, xương và khớp; NK răng; các NK khác như nạo thai NK, NK sản khoa, NK trong ổ...
Nhà sản xuất : GlaxoSmithKline
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Penicillin
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Penicillin
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Penicillin
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Penicillin
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Penicillin
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Penicillin
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Penicillin
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Penicillin

No search result found for "penicillins"
Some things you can do
 • Check for spelling mistake.
 • Try searching in Find Drug Company.
 • Try browsing by MIMS Class.
 • Try different keywords.
 • Try more general keywords.
 • Try fewer keywords.
Go to Advanced Search

No search result found for "penicillins"
Some things you can do
 • Check for spelling mistake.
 • Try searching in Find Drug Company.
 • Try browsing by MIMS Class.
 • Try different keywords.
 • Try more general keywords.
 • Try fewer keywords.
Go to Advanced Search

Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in